А.А.Васина - Анализ финансового состояния компании

Название:
Анализ финансового состояния компании
Автор:
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
0.46 КБ
55
Скачать
Перша глава присвячена викладу основних завдань, напрямків і методів аналізу фінансового стану підприємства, а також підготовки вихідної інформації для його виконання. При описі джерел інформації розглядається структура і зміст бухгалтерського Балансу, звіту про фінансові результати, а також додаткових джерел інформації, необхідних для проведення поглибленого аналізу. У першому розділі пропонується методика організації роботи по виділенню причин негативного фінансового стану організації. Запропонована методика структурує процес проведення фінансового аналізу, дозволяє виділити найбільш ефективні важелі оптимізації стану підприємства. У другій чолі розглядається методологія проведення аналізу фінансового стану організації. По кожному з напрямів аналізу вказується економічний сенс, алгоритм розрахунку та інтерпретація фінансових показників і коефіцієнтів. Особлива увага приділяється управлінської інтерпретації результатів і специфіці аналізу діяльності російських підприємств (організацій). Третій розділ містить приклад аналітичної записки, складеної за результатами аналізу фінансового стану реальної організації. Записка являє собою один з можливих варіантів подання результатів аналізу керівництву підприємства, власникам, інвесторам, кредитувати організації. У Додатку 1 представлені дані бухгалтерської звітності, а також розраховані на їх основі показники і коефіцієнти, використовувані при проведенні аналізу фінансового стану підприємства. Таблиці Додатка 1 використовуються в розділах 2 і 3..