Бурков В.Н., Новиков Д.А. - Механизмы критериального управления активными системами в задачах стимулирования

Название:
Механизмы критериального управления активными системами в задачах стимулирования
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
0.11 КБ
50
Скачать
Дослідження математичних моделей механізмів стимулювання в соціально-економічних (активних) системах (АС) ведеться в рамках таких розділів теорії управління як: теорія активних систем [1-3], теорія ієрархічних ігор [4], теорія контрактів, теорія реалізації та ін. На сьогоднішній день досить повно досліджені так звані базові моделі, тобто завдання стимулювання в найпростіших: дворівневих одноелементних (що складаються з керуючого органу - центру і одного керованого об'єкта - активного елемента (АЕ)) статичних активних системах. Як показує аналіз робіт, присвячених вивченню складних (багаторівневих багатоелементних, динамічних і т.д.) АС, у більшості цих випадків не вдається знайти простих аналітичних рішень..