В.І. ВЕРНАДСЬКОГО - Дисертацією є рукопис.

Название:
Дисертацією є рукопис.
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
0.06 КБ
35
Скачать
Актуальність теми. Підвищення ролі особистості людини в різних сферах економічного та громадського життя робить актуальним пошук стійких закономірних співвідношень між всіма компонентами, що складають індивідуальну поведінку людини. Як об'єктивний корелят психічних процесів і функціонування базових нейрофізіологічних механізмів поведінки все більш активного дослідженню піддаються пов'язані з подією ЕЕГ-потенціали (ППП). ППП - це мозкові потенціали, пов'язані в часі зі специфічними зовнішніми та внутрішніми подіями (Birbaumer et al., 1990). Наприклад, з фізичними стимулами, з вільними або виконуваними за сигналом рухами, емоційними процесами тощо. Особливу увагу надають таким ППП, як потенціал готовності (ПГ), умовна негативна хвиля (УНХ) і потенціал Р300 (Шагас, 1975; Кочубей, 1990; Гнездицкий, 1997). Широке застосування аналізу ППП і ЕЕГ у клінічній і дослідницькій практиці багато в чому ускладнюється їх високою інтра - та інтеріндивідуальною мінливістю, зумовленою впливом цілої низки різноманітних чинників. Серед них не останнє місце посідають індивідуальні психологічні характеристики випробуваних (Рутман, 1979; Гаркавенко і співавт., 1990). Незважаючи на безперечні успіхи у вивченні різних аспектів згаданої проблеми, слід визнати, що загалом вона є далекою від свого розв'язання. Відомості, що наводяться різними авторами, часто кардинально відрізняються, у більшості випадків аналізується досить вузький або надто однобічний набір показників..