Н.Ф.ТАЛЫЗИНА - П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А Я П С И Х О Л О Г И Я

Название:
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А Я П С И Х О Л О Г И Я
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
0.38 КБ
45
Скачать
В основі допомоги - «діяльністної» теорія навчання, виклад її супроводжується різними ситуаціями практичними. Наводяться вікові особливості молодших школярів; розглядається вчення як один з видів діяльності; виявляються його мотиви, залежність засвоєння від інтелектуального розвитку дитини; позначені шляхи формування логічних прийомів мислення. Навчальний посібник можна рекомендувати також студентам педвузів.