Опритов В.А. и др. - Биоэлектрогенез у высших растений

Название:
Биоэлектрогенез у высших растений
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
1.83 КБ
32
Скачать
У монографії розглянуто сучасний стан питання про биоэлектрогенеэе клітин вищих рослин. Зібрано великий власний матеріал, а також численні дані літератури, що стосуються електричної активності клітин і внутрішньоклітинних органел, пасивних і активних механізмів створення потенціалу похоя, впливу на биоэлектрогенеэ різних зовнішніх факторів внутреннних. Значна увага приділена розгляду імпульсних форм біоелектричної активності клітин, насамперед, потенціалу дії. Наводяться відомості про граничних умовах виникнення потенціалу дії у вищих рослин, його параметри, механізми створення і поширення. Дається оцінка функціонального значення биоэлектрогенеза у вищих рослин. Монографія представляє інтерес для фахівців в області фізіології і біофізики рослин, викладачів і студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Табл. 7. Іл. 51. Виблиогр.: 70S назв. Bioelectrogenesis in higher plants / В.А. Opritov,JS.S. Pyatygin, V.G. Reti-vin. - Moscow: Nauka,1991.-216 p. This monograph considers the current state-of-the-art with bioelectrogenesis of higher plant cells. There have been summarized own comprehensive materials of authors and numerous literature data concerning electrical activity of cells and subcellular organelles, passive and active mechanisms of the resting potential generation, and also the influence of various and outer inner faktors on bioelectrogenesis. Serious consideration was paid to discussing the impulse forms of bioelectrical activity of cells and primarily to the action potential. The data on the threshold conditions for generation of the action potential in higher plants, its parameters, mechanisms generation of and propagation are given. The funktional importance of bioelektrogenesis in higher plants is evaluated. The monograph is of interest for specialists in physiology and biophysics of plants as well as for professors and students of the biological departments of universities and colleges..